Pomoc prawna - tel: 691 395 793 - e-mail: wielgus.m@o2.pl

Odszkowodania Lublin

Kancelaria adwokacka Małgorzaty Wielgus z Lublina prowadzi sprawy z zakresu prawa cywilnego. Bogate i wieloletnie doświadczenie oraz rozległa wiedza z dziedziny prawa pozwalają zapewnić fachową i profesjonalną pomoc prawną w sprawach o odszkodowanie z terenu Lublina i okolic. Sprawy traktowane są w sposób indywidualny, dzięki czemu jakość świadczonych usług jest na najwyższym poziomie.

Nie pobieramy opłat za pierwsze spotkanie, na którym zostaje przedstawiona istota sprawy oraz ustalane jest wynagrodzenie.

Zakres usług

Sprawy o odszkodowanie

Oferujemy pomoc prawną we wszelkich sprawach związanych z dochodzeniem roszczeń cywilnych. Zajmujemy się zarówno sprawami wynikającymi z czynów niedozwolonych, jak i odszkodowaniami, które spowodowane są niewykonaniem lub niewłaściwym wykonaniem umowy. Na życzenie naszych klientów podejmiemy się postępowań związanych z:

  • odszkodowaniami powypadkowymi, medycznymi i komunikacyjnymi (również tymi, w których sprawcy nie udało się ustalić,
  • wypadkami związanymi z zaniedbaniami,
  • wypadkami przy pracy.

Zapraszamy do naszej Kancelarii w Lublinie w celu ustalenia dogodnego dla Państwa terminu spotkania wstępnego.

Zajmujemy się też sprawami karnymi

Postępowania egzekucyjne

Prowadzimy postępowania mające na celu przymusowe urzeczywistnienie praw i obowiązków ze stosunków z zakresu cywilnego prawa materialnego.

Sprawy o ochronę dóbr osobistych

Dobra osobiste są chronione na równi z dobrami materialnymi. Każde ich naruszenie uprawnia do wniesienia sprawy cywilnej i ubieganie się o odszkodowanie oraz zadośćuczynienie. Oferujemy pomoc prawną i reprezentację przed sądami, zarówno dla osób oskarżonych o naruszenie tych dóbr jak i osób, które takie sprawy wytaczają.

Sprawy z zakresu prawa rzeczowego w tym spory o własność i posiadanie

Prowadzimy sprawy związane z ustaleniem wartości przedmiotu sporu oraz ustaleniem prawa do jego posiadania.

Sprawy z zakresu zobowiązań

Sprawy spadkowe

Ponadto kancelaria zapewnia reprezentację adwokata lub radcy prawnego przed sądami powszechnymi i polubownymi.

Na życzenie Klienta:

  • sporządzamy umowy cywilnoprawne,
  • sporządzamy informacje, opinie i analizy prawne,
  • sporządzamy pisma procesowe,
  • prowadzimy negocjacje poza procesowe.

Zachęcamy do skorzystania z oferty naszej Kancelarii.

Kancelaria Adwokacka
Małgorzata Wielgus

ul. Chopina 12/2, 20 – 023 Lublin
tel. kom. 691 395 793
e-mail wielgus.m@o2.pl

Godziny pracy: pon-pt: 8:00 - 16:00