Pomoc prawna - tel: 691 395 793 - e-mail: wielgus.m@o2.pl

Cennik usług adwokackich

Przykładowe stawki minimalne za prowadzenie poszczególnych spraw przed Sądami Powszechnymi ustalone przez Ministra Sprawiedliwości. Prezentowane w tym cenniku stawki minimalne to kwoty netto, które nie zawierają podatku VAT w wysokości 23%.

Porady prawne Lublin Cennik

Stawki minimalne wynoszą przy wartości przedmiotu sprawy:

 1. do 500 zł – 60 zł;
 2. powyżej 500 zł do 1 500 zł – 180 zł;
 3. powyżej 1 500 zł do 5 000 zł – 600 zł;
 4. powyżej 5 000 zł do 10 000 zł – 1 200 zł;
 5. powyżej 10 000 zł do 50 000 zł – 2 400 zł;
 6. powyżej 50 000 zł do 200 000 zł – 3 600 zł;
 7. powyżej 200000 – 7200 zł;

Wysokość wynagrodzenia adwokata jest każdorazowo ustalana indywidualnie, a nakład kosztów pomocy prawnej w postępowaniu zależy od niezbędnych czynności prowadzenia sprawy. Proponowany przez kancelarię adwokacką podstawowy system ustalania wynagrodzenia obejmuje cztery zasadnicze modele:

 1. Wynagrodzenie jednorazowe - wysokość honorarium jest ustalana indywidualnie przy uwzględnieniu niezbędnego nakładu pracy adwokata lub radcy prawnego, miejsca świadczenia usługi oraz stopnia skomplikowania sprawy;
 2. System rozliczeń godzinowych - wysokość honorarium adwokata lub radcy prawnego ustalana jest na podstawie czasu poświęconego na wykonanie danego zlecenia oraz ustalonej stawki godzinowej za czynności adwokackie;
 3. Wynagrodzenie ryczałtowe – stosowane w wypadku stałej współpracy, kwota wynagrodzenia ustalona w umowie o obsługę prawną zwykle uiszczana w odstępach miesięcznych.
 4. System z premią za sukces (success fee) – w przypadku niektórych spraw elementem dodatkowym wynagrodzenia może być premia za wynik sprawy sądowej.

Koszt porady prawnej - Adwokat Lublin cennik

Koszt porady prawnej udzielanej w zależności od stopnia skomplikowania sprawy oraz sporządzenia jednorazowo pisma procesowego może wynieść od 100 do 500 zł + VAT.

Stała obsługa przedsiębiorców w naszej kancelarii - wysokość opłat jest zależna od zakresu oraz rodzaju potrzeb klienta - ustalana indywidualnie. Ryczałt już od 700 PLN + VAT miesięcznie.

W przypadku rozliczenia godzinowego, godzina pracy wynosi od 100 PLN + VAT w zależności od rodzaju sprawy.

Nie pobieramy opłat za pierwsze spotkanie, na którym ustalany jest przedmiot sprawy oraz wynagrodzenie za wykonanie usługi.

Opłaty za czynności adwokackie

Ustalając wysokość wynagrodzenia adwokata, czy opłat za czynności adwokackie brany jest pod uwagę całościowy nakład pracy adwokata (wysokość koniecznego nakładu pracy oraz wkład przyczyniający się do wyjaśnienia, czy rozstrzygnięcia sprawy), rodzaj sprawy, jej charakter oraz miejsce świadczenia usługi.

Stawki minimalne wynoszą nie mniej niż kwoty odgórnie ustalone w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 roku. Co ważne różnią się one nie tylko pod względem wartości przedmiotu sprawy (wartość przedmiotu sporu), stopnia zawiłości sprawy, ale także od jej rodzaju a w postępowaniu sądowym egzekucyjnym od wartości egzekwowanego roszczenia.

Dlatego też nie można mówić o jednej cenie za prowadzenie sprawy sądowej, czy ustalenie stałych stawek w sprawie opłat za czynności adwokata. Każda sprawa i stawki za prowadzenie sprawy są ustalane indywidualnie.

Adwokat Cennik

Cena za reprezentowanie klientów w sprawie, jak również porady prawne udzielane przez kancelarię generują zróżnicowane koszty, w związku z tym, aby uzyskać szczegółowe informacje o wycenach, prosimy o kontakt.

Kancelaria Adwokacka
Małgorzata Wielgus

adres: ul. Chopina 12/2, 20 – 023 Lublin
telefon: 691 395 793
e-mail: wielgus.m@o2.pl

Godziny pracy: pon-pt: 8:00 - 16:00

Dodaj opinię o naszej kancelarii