Pomoc prawna - tel: 691 395 793 - e-mail: wielgus.m@o2.pl

Cennik usług adwokackich

Przykładowe stawki minimalne za prowadzenie poszczególnych spraw przed Sądami Powszechnymi ustalone przez Ministra Sprawiedliwości. Prezentowane w tym cenniku stawki minimalne to kwoty netto, które nie zawierają podatku VAT w wysokości 23%.

Stawki minimalne wynoszą przy wartości przedmiotu sprawy:

 1. do 500 zł – 60 zł;
 2. powyżej 500 zł do 1 500 zł – 180 zł;
 3. powyżej 1 500 zł do 5 000 zł – 600 zł;
 4. powyżej 5 000 zł do 10 000 zł – 1 200 zł;
 5. powyżej 10 000 zł do 50 000 zł – 2 400 zł;
 6. powyżej 50 000 zł do 200 000 zł – 3 600 zł;
 7. powyżej 200000 – 7200 zł;

Wysokość wynagrodzenia adwokata jest każdorazowo ustalana indywidualnie, a nakład kosztów pomocy prawnej w postępowaniu zależy od niezbędnych czynności prowadzenia sprawy. Proponowany przez kancelarię adwokacką podstawowy system ustalania wynagrodzenia obejmuje cztery zasadnicze modele:

 1. Wynagrodzenie jednorazowe - wysokość honorarium jest ustalana indywidualnie przy uwzględnieniu niezbędnego nakładu pracy adwokata lub radcy prawnego, miejsca świadczenia usługi oraz stopnia skomplikowania sprawy;
 2. System rozliczeń godzinowych - wysokość honorarium adwokata lub radcy prawnego ustalana jest na podstawie czasu poświęconego na wykonanie danego zlecenia oraz ustalonej stawki godzinowej za czynności adwokackie;
 3. Wynagrodzenie ryczałtowe – stosowane w wypadku stałej współpracy, kwota wynagrodzenia ustalona w umowie o obsługę prawną zwykle uiszczana w odstępach miesięcznych.
 4. System z premią za sukces (success fee) – w przypadku niektórych spraw elementem dodatkowym wynagrodzenia może być premia za wynik sprawy sądowej.

Koszt porady prawnej udzielanej w zależności od stopnia skomplikowania sprawy oraz sporządzenia jednorazowo pisma procesowego może wynieść od 100 do 500 zł + VAT.

Stała obsługa przedsiębiorców w naszej kancelarii - wysokość opłat jest zależna od zakresu oraz rodzaju potrzeb klienta - ustalana indywidualnie. Ryczałt już od 700 PLN + VAT miesięcznie.

W przypadku rozliczenia godzinowego, godzina pracy wynosi od 100 PLN + VAT w zależności od rodzaju sprawy.

Nie pobieramy opłat za pierwsze spotkanie, na którym ustalany jest przedmiot sprawy oraz wynagrodzenie za wykonanie usługi.

Adwokat Cennik

Cena za reprezentowanie klientów w sprawie, jak również porady prawne udzielane przez kancelarię generują zróżnicowane koszty, w związku z tym, aby uzyskać szczegółowe informacje o wycenach, prosimy o kontakt.

Kancelaria Adwokacka
Małgorzata Wielgus

adres: ul. Chopina 12/2, 20 – 023 Lublin
telefon: 691 395 793
e-mail: wielgus.m@o2.pl

Godziny pracy: pon-pt: 8:00 - 16:00

adwokat-lublin-wielgus