Pomoc prawna - tel: 691 395 793 - e-mail: wielgus.m@o2.pl

Zatrzymanie prawa jazdy - co zrobić?

27.06.2022

Zatrzymanie prawa jazdy to kara przewidywana przez Kodeks drogowy, która dotyka tysięcy kierowców rocznie. Oznacza całkowity zakaz prowadzenia pojazdów na okres nie krótszy niż 3 miesiące. Prawo jazdy może zostać odebrane z różnych powodów. Najczęściej do zatrzymania dokumentu dochodzi na skutek przekroczenia dozwolonej prędkości lub przewożenia zbyt dużej ilości pasażerów. Uprawnienia równie często są zabierane przez jazdę w stanie nietrzeźwości oraz ucieczkę z miejsca wypadku. Co zrobić w chwili zatrzymania prawo jazdy? Czy możliwe jest odwołanie? Na te i wiele innych pytań odpowiemy w poniższym poradniku!

Za jakie wykroczenia można stracić prawo jazdy?

Z roku na rok rośnie liczba kierowców, którym zatrzymano prawo jazdy. Przepisy ruchu drogowego jasno określają, za jakie wykroczenia można stracić uprawnienia do prowadzenia pojazdów mechanicznych. Jednym z najpowszechniejszych przewinień jest przekroczenie dopuszczalnej prędkości, o ponad 50 km/h. Decyzję o zatrzymaniu prawa jazdy podejmuje funkcjonariusz policji. Jeśli kierowca w chwili zatrzymania posiada dokument przy sobie, ma obowiązek oddać go policjantowi, a jeżeli nie - funkcjonariusz dokonuje zatrzymania prawa jazdy poprzez system. Policjant wydaje pokwitowanie zatrzymania prawa jazdy, które pozwala kierowcy poruszać się przez kolejne 24 godziny.

Prawo jazdy może zostać odebrane za przewożenie większej ilości pasażerów niż wskazuje homologacja samochodu (3 osoby ponad stan). W takiej sytuacji pasażerowie nie mogą prawidłowo korzystać z pasów bezpieczeństwa, co stanowi poważne zagrożenie w momencie wypadku bądź kolizji drogowej. Prawo jazdy można stracić za jazdę pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających. W przypadku, gdy stężenie alkoholu we krwi wynosi od 0,2 do 0,5 promila, uprawnienia są zatrzymywane na okres od 6 miesięcy do 3 lat. Jeśli kierowca pod wpływem alkoholu spowodowałby wypadek, dokument zostanie odebrany mu na minimum 3 lata, a w niektórych sytuacjach nawet dożywotnio!

Uprawnienia umożliwiające poruszanie się pojazdami mechanicznymi mogą zostać zatrzymane, gdy: zostanie przekroczony limit punktów karnych (u młodych kierowców), kiedy upłynie termin ważności prawa jazdy, za niezatrzymanie się do kontroli (gdy zostanie udowodnione przestępstwo) oraz wtedy, kiedy wobec kierowcy zostało wydane orzeczenie o zakazie prowadzenia pojazdów bądź cofnięciu uprawnień.

Na jak długo traci się prawo jazdy?

Na jak długo można stracić prawo jazdy? Trudno jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie, ponieważ wszystko zależy od rodzaju wykroczenia. Polskim kierowcom dokument prawa jazdy odbiera się najczęściej na okres 3 miesięcy. Warto nadmienić, iż takie działanie nie oznacza całkowitego pozbawienia uprawnień do kierowania pojazdem silnikowym. Na ten czas wprawdzie obowiązuje zakaz prowadzenia pojazdów, jednak, gdy kierowca popełni wypadek nie może być karany za brak uprawnień (obciążającą okolicznością jest wyłącznie zatrzymanie prawa jazdy).

Jeżeli chodzi o jazdę pod wpływem napojów procentowych, istotne znaczenie ma poziom stężenia alkoholu we krwi. W sytuacji, gdy nie przekracza ono 0,5 promila, dokument zatrzymywany jest na czas od 6 miesięcy do 3 lat. Wyrok wydawany jest przez sąd. W sytuacji, gdy osoba z zakazem prowadzenia pojazdów ponownie wsiądzie za kierownicę, popełni przestępstwo. Kiedy kierowca spowoduje wypadek drogowy w stanie nietrzeźwości, prawo jazdy zostanie odebrane mu na co najmniej 3 lata, a jeśli ze skutkiem śmiertelnym - nawet dożywotnio. Prowadzenie auta po cofnięciu uprawnień grozi pozbawieniem wolności.

Zatrzymanie prawa jazdy a odwołanie

Każdy kierowca, któremu zostało zatrzymane prawo jazdy ma możliwość odwołania się od decyzji administracyjnej, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Ma to sens pod warunkiem, że posiadamy dowody przemawiające na naszą korzyść. Jeśli przekroczenie dopuszczalnej prędkości było konieczne dla ratowania życia, należy taką informację zawrzeć w odwołaniu. Można również kwestionować, czy dany teren rzeczywiście był zabudowany, jeśli mamy co do tego poważne wątpliwości. Organy mają za zadanie dokładnie przeanalizować materiał dowodowy, obiektywnie patrząc na zaistniałą sytuację. W przypadku przekroczenia dopuszczalnej prędkości należy najpierw zwrócić się do kolegium odwoławczego, a później do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

W sytuacji zatrzymania prawa jazdy za alkohol, również istnieje możliwość odwołania. Należy zaskarżyć do sądu wyższej instancji postanowienie wydane przez prokuratora, w ciągu 7 dni od dnia otrzymania. Na rozprawie sądowej obrońca przedstawi okoliczności łagodzące względem popełnionego czynu. Często brana jest pod uwagę aktualna sytuacja życiowa kierowcy, który został zatrzymany za jazdę po pijanemu. Warto nadmienić, iż na korzyść zatrzymanego działa malejące stężenie alkoholu we krwi. Jeżeli postępowanie sądowe zostanie warunkowo umorzone, kierowca może zostać pozbawiony uprawnień na okres 1 roku, bez konieczności przystępowania do egzaminu kolejny raz.

Jeśli prawo jazdy zostało zatrzymane za ucieczkę z miejsca wypadku, również odwołanie należy kierować do sądu wyższej instancji. Tak samo należy postąpić w przypadku, gdy dokument został odebrany za niezatrzymanie się do kontroli.

Utrata prawa jazdy na 3 miesiące - co dalej?

Tak, jak zostało wspomniane wcześniej, zazwyczaj polscy kierowcy tracą prawo jazdy na trzy miesiące. W większości przypadków przyczyną tego jest przekroczenie dopuszczalnej prędkości w terenie zabudowanym oraz przewożenie większej ilości pasażerów niż wskazuje na to homologacja samochodu. Takie wykroczenia powodują, że uprawnienia odbierane są niejako z automatu.

Od chwili zatrzymania prawo jazdy, kierowca może prowadzić samochód jeszcze przez 24 godziny. Później następuje wstrzymanie możliwości kierowania pojazdem silnikowym. Zatrzymanie prawa jazdy liczone jest w miesiącach. Oznacza to, że jeśli dokument został odebrany np. 20 maja, kierowca może śmiało wsiąść za kółko 21 maja. Aby odzyskać uprawnienia należy udać się do starostwa i opłacić opłatę ewidencyjną w wysokości 50 gr.

Jeśli kierowca nie zastosuje się do zakazu prowadzenia pojazdów, wówczas zostanie on wydłużony na 6 miesięcy. Kiedy i to nie poskutkuje, zostaną mu cofnięte uprawnienia. To oznacza, że ponownie będzie musiał przystąpić do egzaminu na prawo jazdy.

Zatrzymanie prawa jazdy za jazdę pod wpływem alkoholu

Jazda pod wpływem alkoholu jest w Polsce zabroniona. Prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości grozi zatrzymaniem prawa jazdy. Taki czyn rozpatrywany jest w dwóch wariantach - jako wykroczenie oraz jako przestępstwo. Do wykroczenia dochodzi, kiedy stężenie alkoholu we krwi utrzymuje się na poziomie 0,2-0,5 %. O tym, że kierowca popełnił przestępstwo mówimy, gdy zawartość alkoholu w jego organizmie wynosi powyżej 0,5%. Dopiero na tej podstawie może być orzeczony zakaz prowadzenia pojazdów.

Za prowadzenie pojazdu silnikowego w stanie nietrzeźwości grożą surowe kary. Pierwszą z nich jest zatrzymanie prawa jazdy. W przypadku wykroczenia, uprawnienia są odbierane na czas od 6 miesięcy do 3 lat. Natomiast, gdy czyn kwalifikuje się jako przestępstwo jest to minimum 3 lata (może być i dłużej, w zależności od stężenia alkoholu we krwi). Do tego chodzi grzywna oraz bardzo często umieszczenie informacji o skazaniu w Krajowym Rejestrze Sądowym. W postępowaniu sądowym nieoceniona będzie pomoc dobrego adwokata, który pomoże przejść przez cały proces. Postępowanie karne może zostać warunkowo umorzone - wówczas kierowca nie musi powtórnie zdawać egzaminu na prawo jazdy. Osoby skazane mogą również starać się o blokadę alkoholową, dzięki której możliwe jest skrócenie czasu zatrzymania uprawnień.

Podsumowanie

Naruszenie przepisów ruchu drogowego w niektórych przypadkach kończy się zatrzymaniem dokumentu prawa jazdy. Polskie przepisy pod tym względem są bardzo restrykcyjne. Jeśli chodzi o przekroczenie prędkości, uprawnienia do kierowania pojazdami silnikowymi zazwyczaj są odbierane na okres 3 miesięcy. W przypadku jazdy w stanie nietrzeźwości, wszystko zależy od wysokości stężenia alkoholu we krwi. Gdy mamy do czynienia z wykroczeniem, prawo jazdy zatrzymywane jest na okres od 6 miesięcy do 3 lat, a jeżeli w grę wchodzi przestępstwo może nawet dojść do całkowitego odebrania uprawnień. Od każdej decyzji administracyjnej kierowca może się odwołać, wnosząc pisemny wniosek do odpowiednich instytucji.

O autorze

Adwokat Małgorzata Wielgus - Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Od kilkunastu lat prowadzi własną kancelarię adwokacką w centrum Lublina. Wiedza i doświadczenie pozwala jej na codzień prowadzić sprawy z zakresu prawa rodzinnego, cywilnego czy karnego. W wolnych chwilach autorka bloga prawniczego.

Kancelaria Adwokacka
Małgorzata Wielgus

adres: ul. Chopina 12/2, 20 – 023 Lublin
telefon: 691 395 793
e-mail: wielgus.m@o2.pl

Godziny pracy: pon-pt: 8:00 - 16:00

Dodaj opinię o naszej kancelarii