Pomoc prawna - tel: 691 395 793 - e-mail: wielgus.m@o2.pl

Rozwód z adwokatem czy bez

Życie różnie się toczy i czasami trzeba zdecydować się na ten radykalny krok, jakim jest rozwód. Nigdy nie jest to sprawa łatwa ze względów emocjonalnych, a dochodzą do tego jeszcze względy prawne. Najczęściej komplikacje spowodowane są orzeczeniem o winie, podziałem majątku, opieką nad dziećmi i świadczeniami alimentacyjnymi. Przejście przez te wszystkie etapy może być bardzo trudne i czasami konieczna może okazać się pomoc adwokata. Kiedy warto skorzystać z jego usług? Dowiesz się z dalszej części artykułu.

Sprawy rozwodowe - wymogi formalne

Pozew rozwodowy może złożyć każdy z małżonków, jeżeli dojdzie do wniosku, że dalsze pozostawanie w związku nie ma przyszłości. W tym celu musi do sądu okręgowego złożyć pozew o rozwód. Poza danymi formalnymi powoda i pozwanego należy podać sposób rozwiązania związku małżeńskiego oraz uzasadnienie. Do pozwu o rozwód należy także dołączyć wszystkie dowody lub wskazać świadków.

W pozwie rozwodowym należy także określić sposób opieki nad dzieckiem oraz wysokość alimentów na jego utrzymanie. Sprawy te w momencie złożenia pozwu o rozwód nie mogą być przedmiotem odrębnego postępowania sądowego.

W przypadku, gdy wniosek w sprawie rozwodowej składa współmałżonek, powód ma 14 dni na odniesienie się do pozwu i jego uzasadnienia. Ten termin musi być bezwzględnie przestrzegany.

Wniosek o pozew rozwodowy należy złożyć do Sądu Okręgowego, opłata wynosi 600 zł, ale w przypadku niskich dochodów można równocześnie złożyć wniosek o zwolnienie z opłaty.

Rozwód bez adwokata

Czasami zdarza się, że małżonkowie chcąc szybko uzyskać rozwód i uniknąć "publicznego prania brudów", decydują się na rozwód bez orzekania o winie. W takim przypadku sprawa rozwodowa kończy się na jednej lub dwóch rozprawach. Obie strony muszą jednak potwierdzić, że rozkład pożycia ma charakter trwały i nie ma przesłanek do ułożenia związku na nowo.

Przed złożeniem pozwu o rozwód bez orzekania o winie małżonkowie powinni dojść do porozumienia w takich kwestiach jak podział majątku wspólnego, opieki nad małoletnimi dziećmi, wysokości alimentów. To znacznie przyśpieszy ogłoszenie wyroku rozwodowego.

Kiedy adwokat rozwodowy jest niezbędny

Sprawa rozwodowa nigdy nie jest łatwa, zawsze wiąże się emocjami i wieloma obawami dotyczącymi nowego życia. Dotyczy to przede wszystkim spraw rozwodowych z orzekaniem o winie jednego ze współmałżonków. W takich sprawach najlepiej jest skorzystać z pomocy adwokata lub radcy prawnego, którzy pomogą przejść przez cały proces rozwodowy w miarę spokojnie, ale przede wszystkim zadbają o obronę interesów swojego klienta.

Wybrany adwokat przejmie na siebie:

Mając pełnomocnika w sprawie rozwodowej (adwokat, radca prawny) masz pewność, że druga strona sprawy rozwodowej niczym Cię nie zaskoczy, a kancelaria prawna skutecznie zadba o Twoje interesy. Jest to szczególnie ważne w sprawach o rozwód z orzekaniem o winie drugiego małżonka, który oczywiście będzie chciał zbijać wszystkie dowody i płacić jak najmniejsze alimenty.

Czy warto walczyć o rozwód z orzeczeniem winy?

Rozwód z orzeczeniem wyłącznej winy małżonka za rozpad związku, nie jest prosty. Taka opcja rozwodu jest również długotrwała.

Wybierając taką formę rozwodu trzeba liczyć się z wieloma trudnościami. Przede wszystkim strona pozwana będzie starała się obalić wszystkie dowody, będzie powoływała coraz to nowych świadków zeznających na jego korzyść. Wiąże się to z bardzo długim czasem trwania sprawy rozwodowej.

Składając wniosek w sprawie o rozwód chcemy jak najszybciej zakończyć ten rozdział życia i rozpocząć nowy. Niestety sprawy o rozwód z orzeczeniem o winie trwają w sądzie bardzo długo, mogą ciągnąć się nawet latami, a to dodatkowo kosztuje. Każde powołanie nowego świadka, przedstawienie nowych dowodów, oznacza konieczność wyznaczenia kolejnego terminu posiedzenia sądu w sprawie o rozwód. Najczęściej są to terminy kilkumiesięczne, więc w ciągu roku odbywają się zaledwie dwie lub trzy posiedzenia sądu, to znacznie wydłuża czas postępowania sądowego.

Wyrok sądu orzekający o wyłącznej winie pozwanego oznacza, że na powodzie nie spoczywa obowiązek alimentacyjny w przypadku nagłego pogorszenia sytuacji materialnej pozwanego. I to jest niewątpliwie dobra strona orzekania o winie. Niestety taka sytuacja zdarza się rzadko. Druga strona zawsze stara się udowodnić, że do rozkładu małżeństwa przyczynił się także współmałżonek.

Wystarczy, że sąd uzna iż druga strona chociaż w 5% odpowiedzialna jest za rozpad małżeństwa, by orzec rozwód z winy obu stron. Dla powoda to najmniej korzystne rozwiązanie, ponieważ wiąże się z ewentualnym obowiązkiem alimentacyjnym bez ograniczeń czasowych, w przeciwieństwie do rozwodu bez orzekania o winie.

To właśnie z tego powodu warto wynająć jako pełnomocnika adwokata rozwodowego. Mając wiedzę i doświadczenie obierze najlepszą strategię podczas postępowania w sądzie. Oczywiście adwokat musi mieć pełny pogląd na relacje w małżeństwie, nie ma sensu ukrywanie przed nim niektórych faktów, bo utrudni mu to obiektywne spojrzenie na sprawę oraz przygotowanie odpowiednich pism procesowych i linii postępowania podczas procesu.

Po zakończeniu postępowania procesowego, w wyroku rozwodowym sąd podaje sposób rozwiązania związku małżeńskiego, zakres władzy rodzicielskiej w przypadku małoletnich dzieci, formy kontaktów z nimi, przyznaje alimenty na każde z dzieci. Ich wysokość uzależniona jest od udokumentowanych dochodów pozwanego. Może zadecydować także o podziale majątku wspólnie zgromadzonego w czasie trwania związku.

Już tylko to krótkie przedstawienie problemu wskazuje, że rozwód z adwokatem jest lepszym rozwiązaniem niż samodzielne występowanie przed sądem. Przede wszystkim pomoże skrócić czas sprawy i oszczędzi wiele emocji.

Kancelaria Adwokacka
Małgorzata Wielgus

adres: ul. Chopina 12/2, 20 – 023 Lublin
telefon: 691 395 793
e-mail: wielgus.m@o2.pl

Godziny pracy: pon-pt: 8:00 - 16:00

Dodaj opinię o naszej kancelarii