O kancelarii

Kancelaria Adwokacka świadczy kompleksowe usługi na rzecz klientów indywidualnych oraz przedsiębiorców. Kancelaria specjalizuję się w prowadzeniu spraw i sporów sądowych z zakresu prawa cywilnego, karnego, administracyjnego oraz świadczy usługi na rzecz przedsiębiorców w zakresie prowadzonej przez nich działalności gospodarczej (stała obsługa prawna firm).

Jako adwokat z kilkuletnim doświadczeniem wykorzystują wiedzę, siły, umiejętności, tak w kwestiach sądowych jak i pozasądowych w zakresie wielu gałęzi prawa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej jak i poza jej granicami. Obsługuję zarówno klientów z Polski jak obcokrajowców bowiem biegle posługuje się językiem angielskim.
Na każdym etapie moich działań zapewniam pełne zaangażowanie, rzetelne podejście oraz indywidualne traktowanie każdej powierzonej mi sprawy.

Gwarantuję w pełni dostosowaną do konkretnych casusów pomoc
i poradę prawną.

About the Office

The Advocate's Office provides comprehensive services for individual clients and entrepreneurs. The Office specialises in running court cases and disputes in Civil, Criminal, and Administrative Law, and also provides services for entrepreneurs concerning their businesses (permanent corporate legal services).

As an advocate with several years' experience I use my knowledge, strength, and skills both on in-court and out-of-court matters in many branches of the law in the Republic of Poland and abroad. I attend to both Polish and foreign clients as I am fluent in the English language.
At every stage of my activities I guarantee my full involvement, diligent approach, and the individual treatment of every case entrusted to me.

I guarantee services and legal assistance that are fully customised to the given conditions.

facebook